Máy quét mã vạch 2D

Máy quét mã vạch không dây là  dòng máy quét mà không cần dây gắn vào máy quét.  Máy sử dụng tần số sóng vô tuyến giống như điện thoại không dây để gửi thông tin quét tới máy tính.Các dòng máy quét này có khả năng kết nối với chân đế trong  khoảng 30 đến 100 mét tùy thuộc vào từng môi trường( có vật cản hay tường hay không). Phạm vi không dây sẽ khác nhau tùy theo mô hình từ 33ft đến hơn 200ft. Có một số thiết bị máy quét đặc biệt có thể kết nối không dây với hệ thống Wifi của khách. Máy quét mã vạch không dây đã cải thiện đáng kể bất kỳ ứng dụng nào mà máy quét mã vạch có dây hạn chế khoảng cách quét mã vạch.

( Xem thêm: Ưu điểm của máy quét mã vach không dây)