Phần mềm mã vạch

Có nhiều chuẩn mã vạch trong đó với mã vạch 1D thì các chuẩn EAN-13 và CODE128 là phổ biến nhất. Các phần mềm bán hàng hiện nay có hỗ trợ quản lý và in mã vạch cho sản phẩm và loại mã vạch tương thích thường là EAN-13. Phần mềm quản lý mã vạch tương thích với mọi loại mã vạch đó là Bartender